Gradimo mostove zaupanja!

Znanost in raziskave

BADS se bo prizadeval, da s skupnimi močmi, izkušnjami, idejami in povezavami omogoči poglobitev znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med slovenskimi univerzami in državnimi univerzami v BiH ter pomaga mladim ljudem bosanskega rodu, ki so stopili na akademsko pot.

Doc. dr. Aida  Kamišalić Latifić Koordinator
Doc. dr. Aida Kamišalić Latifić

Kultura in umetnost

Ohranjanje kulturne tradicije BiH, krepitev kulturno-umetniških vezi med Slovenijo in BiH ter podpora mladim umetnikom bosanskega rodu v Sloveniji so naši permanentni cilji. Skozi organizacijo razstav, književnih in filmskih večerov, koncertov in drugih dogodkov, bomo bosansko kulturno-umetniško izročilo, tako kot moderne umetniške poglede, poskusili približati čim širšem krogu zainteresiranih.

Ismar  Mujezinović Koordinator
Ismar Mujezinović

Gospodarstvo

BADS bo krepil gospodarske vezi med BiH in Slovenijo z idejo, da skozi sodelovanje dodajamo vrednost, ki bo pomagala, da tako slovenska, kot tudi bosansko-hercegovska družba ekonomsko rasteta.

Senahil Asanagić Koordinator
Senahil Asanagić

Pravo

Skrb za človekove pravice in temeljne svoboščine, zagarantirane po Ustavi Republike Slovenije, sodi med prizadevanja, ki jim v BADS-u posvečamo veliko pozornosti.

Jasna  Murgel Koordinator
Jasna Murgel

Jezik

Na področju jezika, je naš dolgoročni cilj povečanje dostopnosti do učenja bosanskega jezika in književnosti čim širšem krogu zainteresiranih. Približevanje vsega njegovega bogastva, raznolikosti in skrivnosti je plemenit cilj, ki ga z veseljem uresničujemo.

Mirela Galijašević Rahić Koordinator
Mirela Galijašević Rahić

Odnosi z BiH

Krepitev socialnih odnosov med BiH in Slovenijo ter razvoj sodelovanja med bosansko-hercegovskimi društvi in združenji v Sloveniji sta področja, ki jim pridajemo posebno pozornost saj predstavljajo vezivo, ki omogoča, da BADS deluje celovito in v korist vseh vpletenih.

Aida Tihić Mujezinović Koordinator
Aida Tihić Mujezinović

Kontakt