Gradimo mostove povjerenja!

Nauka i istraživanje

BADS se trudi da zajedničkim snagama, iskustvima, idejama i povezanošću omogući produbljivanje naučno-istraživačke saradnje između slovenskih i državnih univerziteta u BiH. Pored toga, želimo pomoći mladim ljudima bosanskog porijekla, koji su stupili na akademski put.

Doc. dr. Aida  Kamišalić Latifić Koordinator
Doc. dr. Aida Kamišalić Latifić

Kultura i umjetnost

Očuvanje kulturne tradicije BiH, jačanje kulturnoumjetničkih veza između Slovenije i BiH te podrška mladim umjetnicima bosanskog porijekla u Sloveniji, su naši najvažniji ciljevi. Kroz organizaciju izložbi, književnih i filmskih večeri, koncerata i drugih događaja, želimo bosanski kulturnoumjetnički izričaj pokušati približiti što širem krugu zainteresovanih.

Ismar  Mujezinović Koordinator
Ismar Mujezinović

Ekonomija

BADS će se maksimalno truditi pri jačanju ekonomskih veza između BiH i Slovenije, sa idejom da kroz saradnju dodajemo vrijednosti, koje bi doprinjele da i slovensko i bosanskohercegovačko društvo ekonomski rastu u neizvjesnim vremenima.

Senahil Asanagić Koordinator
Senahil Asanagić

Pravo

Briga za ljudska prava i temeljne slobode, zagarantovane po Ustavu Republike Slovenije, spadaju među teme kojima u BADS-u posvećujemo veliku pažnju.

Jasna  Murgel Koordinator
Jasna Murgel

Jezik

Na području jezika je naš dugoročni cilj povećanje dostupnosti učenja bosanskog jezika i književnosti što širem krugu zainteresovanih. Približavanje svog njegovog bogatstva, raznolikosti i tajni, je plemenit cilj kojega sa radošću ostvarujemo.

Mirela Galijašević Rahić Koordinator
Mirela Galijašević Rahić

Odnosi sa BiH

Jačanje socijalnih odnosa između BiH i Slovenije te razvoj saradnje između bosanskohercegovačkih društava i udruženja u Sloveniji su područja kojima pridajemo posebnu pažnju jer predstavljaju vezivo koje omogućava da BADS djeluje cjelovito i u korist svih.

Aida Tihić Mujezinović Koordinator
Aida Tihić Mujezinović

Kontakt