Gradimo mostove zaupanja!

Poslanstvo, vizija in vrednote

Skrbimo za razvoj družbe, v kateri domujejo razumevanje, enakopravnost, mir in svoboda. To počnemo skozi ohranjanje bosansko-hercegovske identitete v Sloveniji in EU, krepitev odnosov med Slovenijo, BiH in državami regije na znanstvenem, umetniškem, gospodarskem in družbenem področju. Ključne vrednote, ki nas pri tem vodijo so integriteta, empatija, zaupanje in odgovornost.

Predstavitev

Ustanovitev Bosanskega akademskega društva v Sloveniji je rezultat dela skupine entuziastov, ki je postavila temelje in pripravila okvir v katerem lahko skupaj ustvarjamo čudovite zgodbe. Cilji Društva so ohranjanje bosansko-hercegovske identitete v Sloveniji, spodbujanje integracije prebivalcev bosanskega rodu v slovensko družbo, ohranjanje kulturne in zgodovinske tradicije Bosne in Hercegovine, delovanje v smeri razvoja vseevropskega duha, utrjevanje gospodarskih vezi med Slovenijo in BiH, krepitev zgodovinskih in kulturnih vezi med BiH, Slovenijo in državami iz regije, vzdrževanje pristnih odnosov z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in BiH ter razvoj sodelovanja z drugimi podobnimi društvi v EU. V sklopu svojega delovanja bo društvo organiziralo umetniške razstave, književne večere, koncerte in druge prireditve ter štipendiralo mlade znanstvenike in umetnike bosanskega rodu.

Organizacija

Na ustanovni skupščini je izbrano predsedstvo in upravni odbor za obdobje dveh let. Organizacijska shema izgleda takole:

Prof.dr. Edvin Dervišević

Predsednik
Prof.dr. Edvin Dervišević

Adriana  Kuči

Podpredsednica
Adriana Kuči

Ismar  Mujezinović

Podpredsednik
Ismar Mujezinović

Nedžad  Junuzović

Sekretar
Nedžad Junuzović

Senahil Asanagić

Blagajničar
Senahil Asanagić

Emir Čolić

Nadzornik
Emir Čolić

Upravni odbor

Aida Tihić Mujezinović, Adriana Kuči, Senahil Asanagić, Nedžad Junuzović, Ismar Mujezinović, Edvin Dervišević

Članstvo

Pred nami je dolga, razburljiva pot k boljšemu. Za vse nas, Bosance v Sloveniji.

Vabimo vas, da se nam pridružite in postanete član Bosanskega akademskega društva v Sloveniji!

Statut Društva lahko preberete tukaj. Letna članarina znaša 30 €. Za upokojence in študente je višina članarine 15 €. Članarino poravnate na transakcijski račun Društva IBAN SI56 6100 0002 6901 939 , namen: Članarina 2022, sklic SI00 2022.

Pristopno izjavo najdete tukaj. Prisrčno vas vabimo, da jo izpolnite, podpišete, skenirate ali fotografirate ter nam jo po elektronski poti pošljete na naslov info@bads.si

Veseli bomo tudi vaših predstavitvenih dopisov, kjer nam lahko poveste kaj več o sebi ter kje in kako se v prihodnosti vidite v aktivnostih našega Društva.

Prepričani smo, da z vašo aktivno udeležbo in s skupnimi močmi lahko ustvarimo nekaj kar je večje od nas samih.

Kontakt