Gradimo mostove zaupanja!

Bosanski jezik od septembra v nekaterih slovenskih osnovnih šolah

Ljubljana, 08.06.2022

Bosanski jezik od septembra v nekaterih slovenskih osnovnih šolah

Ljubljana, 8.6.2022 - Na današnjem srečanju s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, umetnost in šport RS so se predstavniki Bosanskega akademskega društva v Sloveniji (BADS) pogovarjali o možnostih uvedbe bosanskega jezika kot obveznega izbirnega predmeta oziroma dopolnilnega pouka v slovenskih osnovnih šolah. Srečanje je na pobudo BADS omogočila Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na tem ministrstvu. Naklonjenost ideji, ki so jo predstavili prof. dr. Edvin Dervišević, predsednik BADS, Adriana Kuči, podpredsednica BADS, in Mirela Galijašević, profesorica bosanskega jezika in književnosti ter, vodja jezikovne sekcije, ki deluje v okvirju akademskega društva. 

Adriana Kuči je predstavila cilje BADS-a, ki je začel delovati marca letos, in poudarila, da je ohranjanje identitete skozi knjižni jezik, kot eden izmed temeljev kulture, med primarnimi nalogami akademskih državljanov bosanskega porekla. 

Dogovorjeno je bilo, da bo z medsebojnim trudom, vloženim časom, znanjem in materialnimi sredstvi, tako BADS kot pobudnik kot Sektor za razvoj izobraževanja resornega ministrstva, pogoje za uvedbo dodatnega pouka v bosanskem jeziku uresničila začetek naslednjega šolskega leta (2022 /2023), hkrati pa se bodo izvajale priprave na dolgoročno pridobitev statusa obveznega izbirnega predmeta bosanskega jezika. 

Dopolnilni pouk s pričetkom septembra v nekaterih slovenskih osnovnih šolah bo namenjen predvsem učencem višjih razredov, bosanskega porekla, ki imajo stik z jezikom svojih prednikov skozi ritem življenja svojih družin, vrata učilnic pa bodo odprta za vse zainteresirane učence za učenje bosanskega jezika, ki je že prisoten v šolah v nekaterih evropskih državah, kot sta Švica in Avstrija.

Šole v katerih se bo izvajal pouk bosanskega jezika in še ni prepozno, da se prijavite: 

-OŠ Vide Pregarc, Ljubljana 

-OŠ Livada, Ljubljana

-OŠ Nove Fužine, Ljubljana

-OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana

-OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana

-OŠ Ena, Murska Sobota

-OŠ 8 talcev, Logatec

-OŠ Zbora odposlancev, Kočevje

-OŠ Franceta Prešerna, Maribor

-OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem

-OŠ Grm, Novo Mesto

-OŠ Jakoba Aljaža, Kranj

-OŠ Koroška Bela, Jesenice

 

video-bosanski-jezik

Kontakt