Gradimo mostove povjerenja!

Bosanski jezik već od septembra u pojedinim slovenačkim osnovnim školama

Ljubljana, 08.06.2022

Bosanski jezik već od septembra u pojedinim slovenačkim osnovnim školama

Na današnjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i sport Republike Slovenije su predstavnici Bosanskog akademskog društva u Sloveniji (BADS) razgovarali o mogućnostima za uvođenje bosanskog jezika kao obaveznog izbornog predmeta, odnosno, dopunske nastave, u slovenačke osnovne škole. Sastanak na inicijativu BADS-a omogućila je Maja Mihelič Debeljak, direktorica Ureda za ravoj i kvalitetu u obrazovanju na ovom ministarstvu.

Iako na susretu preliminarne prirode, obostrani entuzijazam i spremnost za traženje rješenja su odmah urodili plodom. 

Aleš Ojstršek, vođa Sektora za obrazovanje, te Bronka Straus, zadužena za jezičko obrazovanje u Sektoru, pokazali su svoju naklonost ka ideji koju su predstavili prof. dr. Edvin Dervišević, predsjednik BADS-a, Adriana Kuči, potpredsjednica BADS-a, te Mirela Galijašević, profesorica bosanskog jezika i književnosti, vođa sekcije za jezik koja djeluje u sklopu ovog akademskog društva. 

Adriana Kuči je predstavila ciljeve BADS-a, koji je sa svojim radom počeo u martu ove godine, naglasivši da je čuvanje identiteta kroz književni jezik, kao jedan od osnovnih bedema kulture naroda, među primarnim zadacima akademskih građana bosanskog porijekla. 

Dogovoreno je da će, uz obostrani trud, uloženo vrijeme, znanje i materijalna sredstva, kako BADS-a kao inicijatora, tako i Sektora za razvoj obrazovanja resornog ministarstva, uvjeti za uvođenje dopunske nastave iz bosanskog jezika biti realizovani do početka iduće školske godine (2022/2023.), a istovremeno će se raditi na pripremi za dugoročno sticanje statusa obaveznog izbornog predmeta za bosanski jezik. 

Dopunska nastava koja kreće već u septembru u određenim slovenačkim osnovnim školama će biti prije svega namijenjena učenicima viših razreda, bosanskog porijekla, koji kroz ritam života svojih porodica imaju doticaj sa jezikom predaka, ali vrata učionica će biti otvorena za sve učenike koji pokažu zanimanje za učenje bosanskog jezika, koji je već prisutan u školama nekih evropskih država, kao što su Švicarska i Austrija.

Škole u kojima će se izvoditi nastava bosanskog jezika i još nije kasno da se prijavite:

-OŠ Vide Pregarc, Ljubljana 

-OŠ Livada, Ljubljana

-OŠ Nove Fužine, Ljubljana

-OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana

-OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana

-OŠ Ena, Murska Sobota

-OŠ 8 talcev, Logatec

-OŠ Zbora odposlancev, Kočevje

-OŠ Franceta Prešerna, Maribor

-OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem

-OŠ Grm, Novo Mesto

-OŠ Jakoba Aljaža, Kranj

-OŠ Koroška Bela, Jesenice

Kontakt